Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nauczycieli oraz rodziców


Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 Szkolenia dla nauczycieli

 Szkolenia dla rodziców (wywiadówki profilaktyczne)

facebook