Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy domowej jako zadanie własne gmin i miast - perspektywa prawna, psychologiczna i praktyczna”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

24-27.11.2019 r. w Krakowie

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „„Rola psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia osób z zaburzeniami używania alkoholu"" 

Kraków, 2-4 grudnia 2019 r.

SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu „Prawo w praktyce” - "Jak rozwijać i usprawniać lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy”

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

14.11.2019 r. - Szczecin

15.11.2019 r. - Zielona Góra

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy Poradnik praktyczny”, autorstwa Teresy Jadczak-Szumiło oraz Grzegorza Wrony.

Cena książki tylko 32 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

Planujecie Państwo organizację szkolenia zamkniętego dla Komisji RPA, lub Zespołu Interdyscyplinarnego we własnym ośrodku?

Zależy Państwu na renomowanych wykładowcach, którzy podczas szkolenie przekazują merytoryczną, aktualną i przydatną wiedzę?

 

facebook