Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolskie szkolenie pn.: "Interwencja kryzysowa w pracy z osobami doświadczającymi przemocy".

 

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zakopane 16-19.09.2019 oraz 02-04.10.2019 r.


 

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

18.08.2019 r. - 21.08.2019 r. - Kraków

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wobec rodziny z problemem alkoholowym".

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zakopane 07-09.10.2019 r.

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”.

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Kraków 30.09 - 01.10.2019 r.

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy Poradnik praktyczny”, autorstwa Teresy Jadczak-Szumiło oraz Grzegorza Wrony.

Cena książki tylko 32 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

Planujecie Państwo organizację szkolenia zamkniętego dla Komisji RPA, lub Zespołu Interdyscyplinarnego we własnym ośrodku?

Zależy Państwu na renomowanych wykładowcach, którzy podczas szkolenie przekazują merytoryczną, aktualną i przydatną wiedzę?

 

facebook