Szanowni Państwo, w ślad za Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informujemy o przyjęciu w listopadzie br. przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

12-15.12.2021 - Zakopane

Nosalowy Dwór Resort&SPA 
Hotel Grand ****
ul. Oswalda Balzera 21d, 34-500 Zakopane

 

 

Serdecznie zapraszamy do zakupu książki pt.: "Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór kuratora nad osobami uzaleznionymi od alkoholu".

Cena książki to tylko 58 zł za egzemplarz. 

Rekomendacja PARPA nad niniejszą publikacją: POBIERZ TREŚĆ

 

 

 
 
 
 
 

 

facebook