SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu „Prawo w praktyce” - „Wydawanie wniosków i decyzji w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego – wzory dokumentów”

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

03.10.2019 r. - Poznań

04.10.2019 r. - Wrocław

10.10.2019 r. - Łódź

11.10.2019 r. - Katowice

SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu „Prawo w praktyce” - "Jak rozwijać i usprawniać lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy”

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

07.10.2019 r. - Białystok

08.10.2019 r. - Warszawa

14.11.2019 r. - Szczecin

15.11.2019 r. - Zielona Góra

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na 21-godzinny kurs pn.: „„Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz ograniczenie dostępności alkoholu po nowelizacji. Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości”.

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

27-30.10.2019 r. w Zakopanem

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wobec rodziny z problemem alkoholowym".

 

UWAGA!!! - Brak wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.

 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zakopane 07-09.10.2019 r.

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”.

 

UWAGA!!! - Brak wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.

 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Kraków 30.09 - 01.10.2019 r.

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy Poradnik praktyczny”, autorstwa Teresy Jadczak-Szumiło oraz Grzegorza Wrony.

Cena książki tylko 32 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

Planujecie Państwo organizację szkolenia zamkniętego dla Komisji RPA, lub Zespołu Interdyscyplinarnego we własnym ośrodku?

Zależy Państwu na renomowanych wykładowcach, którzy podczas szkolenie przekazują merytoryczną, aktualną i przydatną wiedzę?

 

facebook