Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego - dokumenty przy kierowaniu na leczenie”. Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów.

 

 

 

 

12.11.2018 r. - Warszawa
13.11.2018 r. - Poznań
19.11.2018 r. -Łódź
20.11.2018 r. - Kraków
 

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS(...).

 

25.11.2018 r. - 28.11.2018 r. - Kraków

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „RODO w praktyce dla szkół i placówek oświatowych. Bezpieczne udostępnianie danych ucznia”. Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, ABI, wszystkich pozostałych osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych.

 

 

 

 

27.11.2018 r. - Warszawa
28.11.2018 r. - Łódź
29.11.2018 r. - Poznań
30.11.2018 r. - Toruń
 

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: Budowa i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 – przegląd zadań w kontekście rekomendacji PARPA, wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz rozstrzygnięć organów nadzorczych. Modyfikacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”. Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

 

22.11.2018 r. - Gdańsk 
23.11.2018 r. - Olsztyn 
06.12.2018 r. - Katowice 
07.12.2018 r. - Poznań
 

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.


 

18.11.2018 r. - 21.11.2018 r. - Zakopane

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), (...).

 

25.11.2018 r. - 28.11.2018 r. - Kraków

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Termin I:

26.11.2018 r. - 28.11.2018 r. - Zakopane
Termin II:
03.12.2018 r. - 05.12.2018 r.
 - Zakopane

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

Planujecie Państwo organizację szkolenia zamkniętego dla Komisji RPA, lub Zespołu Interdyscyplinarnego we własnym ośrodku?

Zależy Państwu na renomowanych wykładowcach, którzy podczas szkolenie przekazują merytoryczną, aktualną i przydatną wiedzę?

 


Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowana przez nas oferta jest gwarantem najwyższego poziomu szkolenia, jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji. Autorką wszystkich zaprezentowanych...

Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Kuratorska Służba Sądowa w ujęciu statystycznym", autorstwa Eweliny Wojtera-Stasiorowskiej i Sławomira Stasiorowskiego.

W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 109 zł (cena okładkowa 129 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada...

Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej", autorstwa Sławomira Stasiorowskiego.

W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 119 zł (cena okładkowa 159 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność...

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53456
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5287
 • kontrahentów
 •  
facebook