Wiele zawodów i funkcji społecznych wiąże się z pomaganiem. Udzielanie pomocy to nie tylko zadanie dla psychologów i terapeutów, zajmują się tym także pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele czy członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i grup roboczych. Celem szkolenia jest doskonalenie uniwersalnych umiejętności terapeutycznych niezbędnych w procesie pomagania oraz zaznajomienie uczestników z podejściem dialogu motywującego oraz metodami stosowanymi w tym stylu pracy klinicznej.

Podczas szkolenia wiedza teoretyczna jest uzupełniona przykładami, ćwiczeniami oraz analizą kilkunastominutowych filmów pokazujących praktyczne zastosowanie dialogu motywującego w rozmowie tak, aby słuchacze mogli zastosować nabyte podczas szkolenia umiejętności w swojej aktualnej pracy.

21-24.03.2021

Bukowina Tatrzańska 

 

Tematyka szkolenia:

Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku oraz dodatkowe środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Polityka lokalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 

28.02.2021-03.03.2021

Zakopane

 

Edukacja zdrowotna w gminie  - zadbaj o to, aby w kolejnym roku w miejscach pomocy dostępne były materiały edukacyjne dla klientów!

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu broszur pt. "Ciąża bez alkoholu. Dlaczego warto zachować w tym czasie abstynencję"

 

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu broszur pt. "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne. Informator dla konsumentów alkoholu"

 

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu broszur pt. "Wychowanie bez przemocy. Jak zbudować pozytywną relację z dzieckiem?"

 

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy Poradnik praktyczny”, autorstwa Teresy Jadczak-Szumiło oraz Grzegorza Wrony.

Cena książki tylko 32 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

facebook