Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i Przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli ochrony zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

27- 30 września 2020 

Baltic Plaza mediSPA & FIT****
ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

24 sierpnia 2020

SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

24 sierpnia 2020

SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

19 lub 20 sierpnia 2020

SZKOLENIE ONLINE

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską konferencję dla przedstawicieli samorządów gminnych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz Certyfikowanych specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn.:

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - w stronę działań opartych o dowody naukowe” 

Kraków, 26-28 sierpień 2020

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolskie szkolenie pt.

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”

Kraków, 2-4 września 2020

 

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i Przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli ochrony zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

23- 26 sierpnia 2020 

Trofana Wellness & SPA****
ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

 

BRAK MIEJSC

 

Planujecie Państwo organizację szkolenia zamkniętego dla Komisji RPA, lub Zespołu Interdyscyplinarnego we własnym ośrodku?

Zależy Państwu na renomowanych wykładowcach, którzy podczas szkolenie przekazują merytoryczną, aktualną i przydatną wiedzę?

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu książki pt. „Zobowiązanie i motywowanie do leczenia odwykowego", autorstwa Kamy Dąbrowskiej i Jadwigi Fudały.

Objętość książki to 120 stron.

Cena książki tylko 38 zł. 

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy Poradnik praktyczny”, autorstwa Teresy Jadczak-Szumiło oraz Grzegorza Wrony.

Cena książki tylko 32 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

facebook