Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

Studio Profilaktyki Społecznej

oraz

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


mają zaszczyt zaprosić do udziału w:

 

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

     

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

Studio Profilaktyki Społecznej

oraz

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolskie szkolenie.

 

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 9/2021/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie nt. zobowiązania do leczenia odwykowego adreowane do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 13/2021/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 20/2021/DRM

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 24/2021/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 23/2021/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

Serdecznie zapraszamy do zakupu książki pt.: "Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór kuratora nad osobami uzaleznionymi od alkoholu".

Cena książki to tylko 58 zł za egzemplarz. 

Nowość! Przedsprzedaż książki w promocyjnej cenie tylko do 01.05.2021r.!
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Edukacja zdrowotna w gminie  - zadbaj o to, aby w kolejnym roku w miejscach pomocy dostępne były materiały edukacyjne dla klientów!

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu broszur pt. "Ciąża bez alkoholu. Dlaczego warto zachować w tym czasie abstynencję"

 

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu broszur pt. "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne. Informator dla konsumentów alkoholu"

 

 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu broszur pt. "Wychowanie bez przemocy. Jak zbudować pozytywną relację z dzieckiem?"

 

 

startPoprzednie kursy / szkolenia12Następne kursy / szkoleniakoniec
Strona 1 z 2
facebook