27 czerwca - 1 lipca 2022 (poniedziałek-piątek) w Zakopanem

LUB

4 - 8 lipca 2022 (poniedziałek-piątek) w Krakowie

Edukacja publiczna w zakresie uzależnień behawioralnych
jako zadanie samorządów gminnych rekomendowane w Wytycznych
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 
Jednym z zadań rekomendowanych przez Krajowe Centrum jest "upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie/dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych". W odpowiedzi na tę rekomendację Studio Profilaktyki Społecznej przygotowało pakiet 10 nowych broszur dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii, adresowanych do osób dorosłych, w tym do nauczycieli i rodziców, oraz - co jest absolutną nowością w naszej ofercie - również 3 broszur adresowanych do młodzieży (12+ i 13+).

 

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: Zadanie 17/2.1.3/H/2022/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja szkoleń dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 16/2.1.3/M/2022/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja szkolenia na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego adresowanego do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 1/2.1.1/M/2022/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja lekarzy i pielęgniarek oraz studentów uczelni medycznych w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych pacjentów w tym korzystania z procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: Zadanie 7/2.1.1/M/2022/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja pacjentów placówek leczenia uzależnień oraz osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w zakładach karnych, w zakresie oferty rehabilitacyjnej po zakończonym leczeniu z uwzględnieniem m.in programu 12 kroków.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 22/2.1.6/H/2022/DRM

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja klientów systemu pomocy społecznej: osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wobec najbliższych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie  i możliwości uzyskania pomocy.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Strona 1 z 2
facebook