Narada jest skierowana do gmin o dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. "korkowe") nie przekraczających 150 tys. złotych w roku 2021.

 

 

 

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Zapraszamy na naszą stronę www.wciazybezalkoholu.pl

 

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 25 - 28 września 2022 (niedziela-środa) w Kołobrzegu

 

Edukacja publiczna w zakresie uzależnień behawioralnych
jako zadanie samorządów gminnych rekomendowane w Wytycznych
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 
Jednym z zadań rekomendowanych przez Krajowe Centrum jest "upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie/dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych". W odpowiedzi na tę rekomendację Studio Profilaktyki Społecznej przygotowało pakiet 10 nowych broszur dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii, adresowanych do osób dorosłych, w tym do nauczycieli i rodziców, oraz - co jest absolutną nowością w naszej ofercie - również 3 broszur adresowanych do młodzieży (12+ i 13+).

 

facebook