BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE: 

„Psychologiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.  
Zadania przedstawicieli ochrony zdrowia”

 

Szkolenia odbędą się w terminach: 
20.11.2023 r., 24.11.2023 r., 01.12.2023 r., 12.12.2023 r.
 (w godzinach od  09.00-13.15) 

oraz 27.11.2023 r.
(w godzinach 15.00-18.15)

 

Czas trwania każdego szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenia adresowane są do lekarzy, pielęgniarek i studentów uczelni medycznych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat prawnych
i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy domowej
wobec osób dorosłych.

 

Edukacja publiczna w zakresie uzależnień behawioralnych
jako zadanie samorządów gminnych rekomendowane w Wytycznych
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 
Jednym z zadań rekomendowanych przez Krajowe Centrum jest "upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie/dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych". W odpowiedzi na tę rekomendację Studio Profilaktyki Społecznej przygotowało pakiet 10 nowych broszur dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii, adresowanych do osób dorosłych, w tym do nauczycieli i rodziców, oraz - co jest absolutną nowością w naszej ofercie - również 3 broszur adresowanych do młodzieży (12+ i 13+).

 

facebook