Z dniem 01 kwietnia 2022 r. gminy uchwaliły nowe gminne programy łączące działania z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkotykowych, a ich elementem stają się także uzależnienia behawioralne.

W nowych programach, zawierających zadania z obszaru uzależnień behawioralnych zostały uwzględnione elementy diagnozy i propozycje zadań zawarte w wytycznych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom skierowanych do gmin przez KCPU. Prowadzący szkolenie, na które Państwa zapraszamy brał udział w opracowaniu wymienionych wytycznych, będąc członkiem zespołu powołanego w tym celu przez Dyrektora KCPU.

 

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Zapraszamy na naszą stronę www.wciazybezalkoholu.pl

 

 

Edukacja publiczna w zakresie uzależnień behawioralnych
jako zadanie samorządów gminnych rekomendowane w Wytycznych
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 
Jednym z zadań rekomendowanych przez Krajowe Centrum jest "upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie/dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych". W odpowiedzi na tę rekomendację Studio Profilaktyki Społecznej przygotowało pakiet 10 nowych broszur dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii, adresowanych do osób dorosłych, w tym do nauczycieli i rodziców, oraz - co jest absolutną nowością w naszej ofercie - również 3 broszur adresowanych do młodzieży (12+ i 13+).

 

facebook