Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy Poradnik praktyczny”, autorstwa Teresy Jadczak-Szumiło oraz Grzegorza Wrony.

Cena książki tylko 32 zł. 

Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, a także przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów
 

24.03.2019 r. - 27.03.2019 r. - Zakopane

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS(...).
 

24.03.2019 r. - 27.03.2019 r. - Zakopane

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym, rekomendacji PARPA oraz wyników kontroli organów nadzorczych, w tym NIK – aspekty prawne, psychologiczne i praktyczne”. Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.15.03.2019 r. - Olsztyn
20.03.2019 r. - Wrocław
20.03.2019 r. - Warszawa
21.03.2019 r. - Poznań


Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Podejmowanie interwencji przez gminę w związku z naruszeniem przepisów związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego”. Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów.
18.03.2019 r. - Katowice
19.03.2019 r. - Kraków
28.03.2019 r. - Opole
29.03.2019 r. - Łódź


 Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, autorstwa Danuty Rode.

Cena książki tylko 38 zł. 

Planujecie Państwo organizację szkolenia zamkniętego dla Komisji RPA, lub Zespołu Interdyscyplinarnego we własnym ośrodku?

Zależy Państwu na renomowanych wykładowcach, którzy podczas szkolenie przekazują merytoryczną, aktualną i przydatną wiedzę?

 


Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowana przez nas oferta jest gwarantem najwyższego poziomu szkolenia, jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji. Autorką wszystkich zaprezentowanych...

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 54392
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5521
 • kontrahentów
 •  
facebook