Na szkolenia otwarte lub kursy można zapisywać się również przy pomocy Internetowego Formularza Zgłoszeniowego.

Po przesłaniu formularza drogą elektroniczną, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Wypełniony formularz internetowy jest równie ważny jak ten wypełniony metodą tradycyjną.


Wybierz szkolenie / kurs
Szkolenia / kursy 3-4 dniowe dla Komisji RPA
Szkolenia 1 dniowe dla Komisji RPA
Szkolenia / kursy 3-4 dniowe dla OPS, DPS...
Szkolenia 1 dniowe dla OPS, DPS...
Szkolenia / kursy 3-4 dniowe dla Zespołów Interdyscyplinarnych
Szkolenia 1 dniowe dla Zespołów Interdyscyplinarnych
Szkolenia / kursy 3-4 dniowe dla kuratorów sądowych
Szkolenia 1 dniowe dla kuratorów sądowych
Szkolenia / Oświata
Szkolenia / kursy Inne
Osoba dokonująca zgłoszenia
Uczestnicy szkolenia / kursu
Dane do faktury VAT (Nabywca)
Dane do faktury VAT (Odbiorca)

Przesyłając formularz oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie lub kurs pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ważne!
Warunki rezygnacji ze szkolenia/kursu i związanych z nią kosztów podane są w harmonogramie szkolenia oraz karcie zgłoszeniowej wybranego szkolenia/kursu.
Wysyłając zgłoszenie akceptujesz warunki zwarte w karcie zgłoszeniowej.

facebook