Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - Zakaz sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim - aspekty prawne i psychologiczne

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe, sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe

CELE:

 • zwiększenie ilości sprzedawców alkoholu przestrzegających prawa w Polsce
 • zmniejszenie liczby sprzedawców sprzedających alkohol i papierosy nieletni
 • zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu i nikotyny na płód
 • zdobycie wiedzy o problemach alkoholowych osób nadużywających alkoholu
 • nauka umiejętności asertywnej odmowy

1. Podstawowe akty prawne związane ze sprzedażą alkoholu

 • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- omówienie najistotniejszych przepisów dla przedsiębiorców
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - j.w.
 • konsekwencje prawne nieprzestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu widziana z perspektywy policjanta
 • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli

2. Seminarium warsztatowe: Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim

 • FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) a sprzedaż alkoholu kobietom w widocznej ciąży
 • szkody związane z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży i młodych ludzi
 • regulacje dotyczące granicy wieku sprzedaży alkoholu w Europie i na świecie
 • test konfrontacji
 • problemy osób nadużywających alkoholu
 • test twarzy (dotyczy oceny wieku osób chcących kupić alkohol)
 • asertywność w kontaktach z osobami kupującymi alkohol
 • jak dobrze i skutecznie odmawiać, czyli asertywność, na co dzień
 • zasady Dobrego Sprzedawcy

Wykładowcy:

psycholog i policjant SPS

Czas trwania:

ok. 2 godzin zegarowych

Liczba uczestników:

do 40 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Cena obejmuje:

przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowców i noclegi, Zapewniamy pełne wyposażenie techniczno - akustyczne, w tym projektor multimedialny. Koszty wynajmu sali pokrywa Zleceniodawca

Certyfikaty dla uczestników potwierdzające ukończenie szkolenia.

facebook