INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

1. Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Studio Profilaktyki Społecznej Sp z o.o (dalej „Studio” Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków, posiadająca NIP 676-258-41-55. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

• listownie, na adres: Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
• za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przesyłania Pani/ Panu ofert usług świadczonych przez Studio (marketing bezpośredni) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes,
• sporządzania zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Studio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes.

3. Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
• upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
• podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, a także podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne.

4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
• do czasu złożenia przez Panią/ Pana sprzeciwu – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu oferowania usług świadczonych przez Studio (marketing bezpośredni),

5. Jakie przysługują Pani/ Panu prawa

Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:
• dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• przenoszenia danych.
- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 5 powyżej.

Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

facebook