Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - Odpowiedzialny sprzedawca

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe, sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe

1. Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (system zezwoleń, wymagane informacje do zamieszczenia w miejscu prowadzenia sprzedaży, wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kryterium wieku oraz stanu trzeźwości jako warunki sprzedaży napojów alkoholowych klientom, zakaz sprzedaży pod zastaw i na kredyt);

2. Podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem kontinuum kontaktowania się człowieka z alkoholem;

3. Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu - omówienie problemowych i kłopotliwych sytuacji związanych z nietrzeźwymi klientami;

4. Zasady umieszczenia reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży;

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na szkody spowodowane przez spożywanie napojów alkoholowych przez osoby małoletnie oraz przez kobiety w ciąży;

6. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych - reguły ułatwiające pracę sprzedawcom.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pakiet materiałów związany z tematem spotkania. Podczas szkolenia wykorzystuje się najnowsze pomoce edukacyjne (film DVD, prezentacja multimedialna, alkogogle - obrazujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu, licznik trzeźwości w celu nabycia umiejętności określania przez uczestników zawartości alkoholu we krwi u swoich klientów w lokalach gastronomicznych). Każdy z uczestników zajęć wypełnia deklarację, która stanowi materiał pozostający w  dokumentacji gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Deklaracja oprócz odpowiedzi na pytania merytoryczne zawiera potwierdzenie uzyskania informacji przez sprzedawcę o prawnych aspektach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz zobowiązanie do przestrzegania prawa w przyszłości. Prowadzący zajęcia w Urzędzie prowadzi w ramach prowadzenia zajęć konsultację z członkami komisji rpa na temat zaplanowanych działań, które mogą wzmocnić oddziaływania profilaktyczne wobec sprzedawców.

Wykładowca:

przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trzeźwy Kierowca

Czas trwania:

ok. 2 godzin zegarowych

Liczba uczestników:

do 40 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Cena obejmuje:

przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowcy i ew. nocleg,. Koszty wynajmu sali pokrywa Zleceniodawca.

Prosimy o zapewnienie projektora multimedialnego lub odtwarzacza DVD, rzutnika folii i ekranu.

Certyfikaty dla uczestników potwierdzające ukończenie szkolenia.

facebook