Szkolenia dla nauczycieli - Narkomania w szkole - przeciwdziałanie temu zjawisku

2 godzinne szkolenie dla nauczycieli organizowane na terenie szkoły

Cele:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami na temat używania i nadużywania środków odurzających
  • Omówienie przyczyn używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież: indywidualne, psychiczne, środowiskowe, społeczne
  • Omówienie roli i zadań szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Omówienie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią szkolenia
  • Omówienie konkretnych przykładów, problemów zgłaszanych przez szkołę

Przebieg szkolenia:

1. Omówienie podstawowych pojęć związanych z problematyką przeciwdziałania narkomanii.

2. Charakterystyka środków narkotycznych, dopalaczy . Omówienie połączone z prezentacją atrap najczęściej używanych narkotyków.

3. Jak rozpoznać, czy nastolatek znajduje się pod wpływem środka odurzającego? Zauważalne oznaki używania narkotyków.

4. Zapoznanie uczestników z dostępnymi na polskim rynku testami do badań analityczno - toksykologicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie rodzaju zażytego narkotyku

5. Prezentacja legalnie dostępnych na rynku urządzeń do zażywania narkotyków i „gadżetów”

6. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego w kontekście wyżej wymienionych ustaw

7. Jak radzić sobie problemem narkomanii w szkole? - Omawiane konkretnych przykładów, zachowań uczniów zgłaszanych przez nauczycieli - 45 minut

 

Wykładowcy:

psycholog i policjant SPS

Czas trwania:

ok. 2 godziny dydaktyczne (90 minut)

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Do szkoleń dla nauczycieli dołączamy pakiety szkoleniowe dla 30 osób z zaświadczeniem o ich ukończeniu wystawione przez Studio Profilaktyki Społecznej

facebook