Szkolenia dla rodziców - Moje dziecko nie jest bite?

Multimedialne spotkanie z rodzicami dotyczące przeciwdziałania przemocy

Multimedialne spotkania z rodzicami prowadzą psycholog oraz policjant wssp., specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy, przestępczości narkotykowej, będący pracownikami Studia Profilaktyki Społecznej NPDN w Krakowie. Spotkania uzupełniają projekcje multimedialne, m.in. film pt. „Trzy żywioły” oraz prezentacja materiałów poglądowych typu atrapy narkotyków, ulotki, broszury i inne.

Spotkania adresowane są do rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem, oprócz dostarczenia, uporządkowania wiedzy z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy jest uświadomienie rodzicom, że bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy, harmonijny rozwój ich dzieci w znacznej mierze zależy od życzliwej i konstruktywnej współpracy ze szkołą. Zmniejszanie szkód wynikających z podejmowania przez uczniów ryzykownych zachowań to przecież zadanie nie tylko szkoły, czy innych instytucji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką społeczną.

Wszystkie nowoczesne programy profilaktyczne oparte są na wzmacnianiu czynników chroniących, a więc przede wszystkim uwzględniają w tym procesie rolę rodziców, ich relacji z dzieckiem, porozumieniem…, Bo to nie szkoła, nie środowisko rówieśnicze, itd., ale właśnie rodzice mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki, czy też nie? Czy będzie podlegało przemocy w szkole, albo czy będzie stosowało przemoc względem rówieśników? Niektóre dzieci ukrywają swój problem, co wcale nie musi oznaczać, że nie mają do swoich rodziców zaufania. Może po prostu nie chcą przysparzać swoim rodzicom kolejnych problemów, wstydzą się, albo po prostu nie potrafią same zdiagnozować przyczyny swoich problemów, „biorąc winę na siebie”. To głównie takie dzieci unikają szkoły, nie chcą do niej chodzi, stronią od koleżanek i kolegów na podwórku, miewają objawy chorobowe, typu ból głowy, brzucha, gorączka- wszystko to może dowodzić, że są ofiarami prześladowania ze strony rówieśników. Reakcje rodziców podejrzewających, że dziecko zażywa niedozwolone substancje psychoaktywne lub jest ofiarą prześladowania w szkole nie zawsze bywają właściwe. Temu poświęcamy „lwią część” spotkań z rodzicami, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad właściwym postępowaniem w sytuacji, gdy w domu pojawi się poważny problem…

Spotkanie z policjantem, który omawia najistotniejsze zapisy ustaw o postępowaniu w sprawach nieletnich, przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, kodeksu karnego- uzmysławia rodzicom nie tylko ich prawa, ale również obowiązki, jakie prawo nakłada na nich w konkretnych sytuacjach związanych z podejmowaniem przez dzieci zachowań ryzykownych, czy wręcz w sytuacjach związanych z ewidentnym łamaniem przez nie prawa oraz konsekwencjami stąd płynącymi dla rodziców, szkoły i innych instytucji oraz samych dzieci. Kontekst psychologiczny takich sytuacji, reakcje ich uczestników, często silne emocje- to kwestie, które jak pokazuje nasze doświadczenie, interesują dorosłych i stanowią asumpt do często żywiołowych dyskusji z ekspertami oraz stanowią ważny element współpracy szkoły z opiekunami dzieci.

Szczegółowy harmonogram szkoleń dla rodziców przesyłamy faxem na życzenie

Prowadzenie:

psycholog i policjant

Czas trwania:

ok. 60 minut

Liczba uczestników:

do 60 osób

Cena:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

facebook