Szkolenia dla nauczycieli - Standardy programów profilaktycznych oraz procedura Niebieskiej Karty

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli organizowane na terenie szkoły

Szkolenie zostało opracowane w oparciu o doświadczenie prowadzącego w tworzeniu, wdrażaniu i ocenianiu programów profilaktycznych oraz w kontekście wieloletniego doświadczenia w pracy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy poznają wytyczne standardów programów profilaktycznych oraz nauczą się krok po kroku realizować procedurę Niebieskiej Karty.

1. Omówienie mapy problemów alkoholowych w oparciu o którą są tworzone programy profilaktyczne;

2. Podstawowe założenia oddziaływań profilaktycznych;

3. Standardy profilaktyki problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży;

4. Omówienie przykładowych programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych elementów;

5. Omówienie wybranych pod kątem szkół elementów Rozporządzenia wprowadzającego Procedurę Niebieskie Karty

  • omówienie formularzy wypełnianych w szkołach / poradniach;
  • udział pracowników szkoły w pracach Zespołu interdyscyplinarnego / grup roboczych;
  • praca z rodziną uwikłaną w problem przemocy;

6. Dzieci z FAS - na co warto zwrócić uwagę

 

Czas trwania:

ok. 3 godziny zegarowe

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Do szkoleń dla nauczycieli dołączamy pakiety szkoleniowe dla 30 osób z zaświadczeniem o ich ukończeniu wystawione przez Studio Profilaktyki Społecznej

facebook