NOWA Procedura "Niebieskie Karty" i inne przepisy prawne - już dostępna w sprzedaży!

Publikacja uwzględnia najnowsze rozwiązania prawne i proceduralne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Osoby doznające przemocy domowej i świadkowie przemocy znajdą w niej odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania pomocy i zatrzymania przemocy w tym m.in.: jak po nowelizacji ustawy uruchamiana i prowadzona jest  procedura "Niebieskie Karty"?, co to jest grupa diagnostyczno-pomocowa?,  jakie są oddziaływania adresowane do osób stosujących przemoc?, itp.

Broszura jest swoistym przewodnikiem po obowiązujących przepisach prawnych, który pozwala lepiej te przepisy zrozumieć i wykorzystać w celu poprawy sytuacji osób krzywdzonych przez najbliższych.

Powinna znaleźć się w w zasobach placówek i instytucji, które w środowiskach lokalnych działają na rzecz ochrony przed przemocą domową i do których zgłaszają się osoby doznające przemocy domowej  świadkowie przemocy.

 

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

facebook