"Nowe uregulowania przeciwdziałania przemocy domowej w praktyce. Osoby stosujące przemoc - trudności, wyzwania i skuteczna praca".

Program został przygotowany w szczególności dla Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, członków grup diagnostycznopomocowych, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (gkrpa), Pełnomocników ds. rpa, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść́ swoje kwalifikacje w tym zakresie,

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”

ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane

www.belami-zakopane.pl

 

 

Termin szkolenia: 15.09 - 18.09.2024

(od niedzieli do środy - 4 dni) 

 

Kliknij i pobierz:

HARMONOGRAM SZKOLENIA oraz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

 

facebook