Szkolenie dla nowych członków KRPA - wprowadzenie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i behawioralnych oraz w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online dedykowanych nowym członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Terminy do wyboru:
25.07.2024r. (czwartek) – godz. 09.00 – 13.00
lub
28.08.2024r. (środa) – godz. 09.00 – 13.00
lub
18.09.2024r. (środa) – godz. 09.00 – 13.00

Prowadzący:
Sylwester Lewandowski – pedagog, Przewodniczący Zespołu Ekspertów do spraw Regionalnych i Lokalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wykładowca uczelni wyższej; inicjator i współautor projektu socjalnego „Zespół Prewencyjny” realizowanego we współpracy MOPR w Grudziądzu i Policji zapewniającego od 6 lat monitoring środowisk zagrożonych przemocą; inicjator i współautor działającej skutecznie od 9 lat „Procedury zabezpieczenia dziecka w sytuacji kryzysowej”; absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w Warszawie; członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu; Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu; trener programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Dwie dekady doświadczenia w pracy w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Kliknij poniżej i pobierz załącznik

facebook