Szkolenia zamknięte dla OPS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w związku z potrzebą realizacji szkoleń w formie zamkniętej w obszarze tematycznym przeznaczonym dla Ośrodków Pomocy Społecznej pragniemy zaprosić do współpracy w realizacji szkoleń zgodnie z Państwa życzeniem jeśli chodzi o tematykę jak również miejsca szkolenia.

Celem naszych szkoleń jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek pomocy społecznej jak również ich kompleksowe przygotowanie do efektywnego zarządzania tymi jednostkami. Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania oraz zaktualizowania swojej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń i rozwinięcia umiejętności kierowniczych. Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej ma bowiem zasadniczy wpływ na efektywną realizację zadań z szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej.

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z Państwem również w zakresie dotacji na projekty społeczne w Nowej Perspektywie budżetowej 2014-2020 w celu dostarczenia wiedzy dotyczącej dostępnych funduszy unijnych na: obiekty inwestycyjne wykorzystywane do świadczenia pomocy i opieki społecznej, szkolenia i wsparcie szkoleniowo-doradcze, treningi aktywnego poszukiwania pracy, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, opracowywanie indywidualnych planów rozwoju, wzmocnienie potencjału kadr instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, powrót lub wejście na rynek pracy osób pełniącym funkcje opiekuńcze, zapewnienie warunków dla wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.

Aby wszystkie nowe wyzwania w pracy na rzecz społeczności lokalnych nie stanowiły większego problemu i aby móc się dobrze przygotować do nowo otrzymanych zadań przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę naszych szkoleń.

Polecamy Państwu współpracę z nami przy organizacji szkoleń w formule zamkniętej, przygotowywanych na indywidualne zlecenie instytucji i dostosowanych – pod względem treści, terminu i miejsca realizacji – do Państwa oczekiwań i potrzeb. Współpracujący z nami zespół wykładowców i trenerów posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wszystkich dziedzin prawa powiązanych z tematyką dotyczącą realizacji zadań przez OPS oraz Zespoły Interdyscyplinarne. Aktualna wiedza naszych szkoleniowców pozwala nam przygotować różnorodne programy na Państwa zamówienie.

Szkolenia organizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym. Współpracujemy z uznanymi specjalistami, wśród których znajdują się przedstawiciele Ministerstw, osoby reprezentujące najważniejsze instytucje państwowe i samorządowe, takie jak np.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Sądy Administracyjne, Sądy Powszechne, Prokuratury, Policja, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Kuratoria Oświaty. Wszyscy nasi wykładowcy to doświadczeni szkoleniowcy, a przede wszystkim praktycy! O wysokiej jakości naszych szkoleń świadczą nasi Klienci!

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty szkoleniowej Studia Profilaktyki Społecznej, a szczególnie do kontaktu z naszymi konsultantami.

facebook