Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Używanie substancji psychoaktywnych - praktyczne aspekty profilaktyki na poziome lokalnym - czyli wszystko o dopalaczach

1. Problem narkotyków w Polsce i w Europie (najnowsze dane dotyczące używania substancji i problemów z nimi związanymi)

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 – polski system przeciwdziałania narkomani a rola jednostek samorządu terytorialnego

3. Gminny program przeciwdziałania narkomanii – opracowanie, monitorowanie i ewaluacja

4. Dopalacze na scenie narkotykowej – historia a sytuacja obecna

  • prawo,
  • epidemiologia,

     a. rodzaje środków odurzających według oddziaływania na organizm człowieka,
     b. legalne i dostępne środki narkotykowe w handlu (recepty),

  • profilaktyka,- działania w Polsce i w Europie,

5. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce uzależnień - skuteczne działania z zakresu profilaktyki

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Miejsce szkolenia:

wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Cena obejmuje:

przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowcy do miejsca szkolenia i ew. nocleg

Certyfikaty:

uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym

facebook