Odpowiedzialny sprzedawca

„ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA”
 
Szkolenie przeznaczone jest dla  właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe, sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe
 
  1. Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (system zezwoleń, wymagane informacje do zamieszczenia w miejscu prowadzenia sprzedaży, wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kryterium wieku oraz stanu trzeźwości jako warunki sprzedaży napojów alkoholowych klientom, zakaz sprzedaży pod zastaw i na kredyt);
  2. Podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem kontinuum kontaktowania się człowieka  z alkoholem;
  3. Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu – omówienie problemowych i kłopotliwych sytuacji związanych z nietrzeźwymi klientami;
  4. Zasady umieszczenia reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży;
  5. Zwrócenie szczególnej uwagi na szkody spowodowane przez spożywanie napojów alkoholowych przez osoby małoletnie oraz przez kobiety w ciąży;
  6. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych – reguły ułatwiające pracę sprzedawcom.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują pakiet materiałów związany z tematem spotkania. Podczas szkolenia wykorzystuje się najnowsze pomoce edukacyjne (film DVD, prezentacja multimedialna, alkogogle – obrazujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu, licznik trzeźwości w celu nabycia umiejętności określania przez uczestników zawartości alkoholu we krwi u swoich klientów w lokalach gastronomicznych). Każdy z uczestników zajęć wypełnia deklarację, która stanowi materiał pozostający w dokumentacji gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Deklaracja oprócz odpowiedzi na pytania merytoryczne zawiera potwierdzenie uzyskania informacji przez sprzedawcę o prawnych aspektach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz zobowiązanie do przestrzegania prawa w przyszłości. Prowadzący zajęcia w Urzędzie prowadzi w ramach prowadzenia zajęć konsultację z członkami komisji rpa na temat zaplanowanych działań, które mogą wzmocnić oddziaływania profilaktyczne wobec sprzedawców.
 
Wykładowca: przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trzeźwy Kierowca
Czas trwania: ok. 2 godzin zegarowych
Liczba uczestników: do 40 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowcy i ew. nocleg,. Koszty wynajmu sali pokrywa Zleceniodawca.
 
Prosimy o zapewnienie projektora multimedialnego lub odtwarzacza DVD, rzutnika folii i ekranu.
 
Certyfikaty dla uczestników potwierdzające ukończenie szkolenia.
Drukuj stronę