Aktualności
 • ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ
   
  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” dla osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia będą realizowane w miesiącach: wrzesień-listopad 2015. 
  Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
  Łączny wymiar 1 szkolenia to 32 godziny dydaktyczne (2 zjazdy po 2 dni).
   
  ZA REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU ODPOWIADA MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE.
   
   
  http://www.crps.pl/uploads/images/Gallery/Klienci/logo%20mcps.png
   
  /zakładka: Szkolenia i Konferencje/
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Najnowsze zmiany przepisów w pomocy społecznej". Adresatami szkolenia są Dyrektorzy i Kierownicy oraz pracownicy Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR, MOPS), Prezesi i Członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, pracownicy Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Miast i Gmin, radcy prawni obsługujący JPS oraz inne osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w prawie pomocy społecznej.
   
   
  21.09.2015 r. - Warszawa
  Kompleks Biurowo-Konferencyjny AS-BUD, ul. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (www.as-bud.pl)
 • Miło nam poinformować, że Studio Profilaktyki Społecznej rozpoczęło nabór na cykl szkoleń w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji Społecznych. Celem Akademii jest zwiększenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i funkcjonowania Interdyscyplinarnych Zespołów, rozwiązywania problemów alkoholowych i tworzenia gminnych programów, omówienie zadań i uprawnień gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Ilość miejsc ograniczona.
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rola samorządów gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
   
  20.09.2015 r. - 24.09.2015 r. - Jurata
  Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „DELFIN” i „GOPLANA”, ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.rewita.pl/wdw-jurata/o-osrodku)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - aspekt prawny, psychologiczny oraz praktyka mediacyjna w sporach rodzinnych". Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, a także przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów.
   
   
  20.09.2015 r. - 24.09.2015 r. - Jurata
  Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „DELFIN” i „GOPLANA”, ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.rewita.pl/wdw-jurata/o-osrodku)