Aktualności
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Organizacja i skuteczne zarządzanie w Domach Pomocy Społecznej - praktyczne i prawne aspekty". Adresatami szkolenia są Dyrektorzy i Kierownicy Domów Pomocy Społecznej, pracownicy Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Miast i Gmin, radcy prawni obsługujący JPS  oraz inne osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w zakresie organizacji i skutecznego zarządzania DPS
   
  26.10.2014 r. - 29.10.2014 r. - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane (www.geovita.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Co nowego w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu?". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków Miejskich/Gminnych Komisji RPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.
   
  27.10.2014 r. - Warszawa
  Kompleks Biurowo-Konferencyjny AS-BUD, ul. Aleje Jerozolimskie 44 (www.as-bud.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Zmiany w przepisach: ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej. Sprawozdawczość budżetowa, z operacji finansowych i finansowa. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach pomocy społecznej". Szkolenie przeznaczone jest dla: Dyrektorów, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowe księgowych zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.
   
  24.10.2014 r. - Poznań
  Hotel Rzymski, al. K. Marcinkowskiego 22, 61-827 Poznań (www.hotelrzymski.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Kontrola finansowa w Jednostkach Pomocy Społecznej". Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
   
   
  24.10.2014 r. - Katowice
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, (www.jordana18.katowice.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: Konstruowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok pod kątem wytycznych NIKu, Urzędów Wojewódzkich oraz rekomendacji PARPA. Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków Miejskich/Gminnych Komisji RPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.
   
  27.10.2014 r. - Wrocław
  Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Zadania i kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2015". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  23.11.2014 r. - 27.11.2014 r. - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24 (www.bel-ami.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Nowe wyzwania i aktualne problemy w pracy GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych-praktyka postępowania". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  26.10.2014 r. - 29.10.2014 r. - Lądek Zdrój
  Centrum Konferencji i Rekreacji „Geovita”, ul. Graniczna 14 (geovita.pl/pl/)