Aktualności
 •  
   
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla minimum 5000 osób w ramach projektu >>Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego<< (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych)”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsorcjum firm: MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. Komandytowa, Studio Profilaktyki Społecznej oraz Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, przystępuje do realizacji szkoleń w ramach Projektu pn. "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych).
   
  W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz własnym, jako Konsorcjum Firm pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu. 
   
  Wszelkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie projektu – www.szkoleniams.pl
 • Miło nam poinformować, że Studio Profilaktyki Społecznej rozpoczęło nabór na cykl szkoleń w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji Społecznych. Celem Akademii jest zwiększenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i funkcjonowania Interdyscyplinarnych Zespołów, rozwiązywania problemów alkoholowych i tworzenia gminnych programów, omówienie zadań i uprawnień gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Ilość miejsc ograniczona.
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Świadczenia rodzinne 2015 – aktualne problemy". Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników Działów Świadczeń Rodzinnych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Miasta i Gmin oraz Działów Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, ponadto Kierowników i pracowników Wydziałów Spraw Społecznych Urzędów Wojewódzkich.
   
   
   
   
   
  21.06.2015 r. - 23.06.2015 r. - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Prawne i praktyczne aspekty działania KRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  17.05.2015 r. - 21.05.2015 r. - Jurata
  Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy „DELFIN” i „GOPLANA”, ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.rewita.pl/wdw-jurata/o-osrodku)