Aktualności
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Skuteczne działania w pracy z trudnym klientem - zarządzanie konfliktem w sytuacjach zadaniowych". Program szkolenia został przygotowany w szczególności dla: dyrektorów oraz kierowników OPS, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, przewodniczących Komisji RPA, pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawicieli urzędów Miast i Gmin, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, psychologów oraz innych osób zainteresowanych tematyką.
   
  21.09.2014 r. - 25.09.2014 r. - Jurata
  Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „DELFIN”, ul. Wojska Polskiego (www.rewita.pl/wdw-jurata/)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Zadania i obowiązki GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyka działania a uregulowania prawne". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  21.09.2014 r. - 25.09.2014 r. - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24 (www.bel-ami.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Ustawowe obowiązki GKRPA oraz nowe rekomendowane przez PARPA formy działań związane z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków Miejskich/Gminnych Komisji RPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.
   
  28.07.2014 r. - Gdańsk
  Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Rajska 6 (www.notgdansk.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Ustawowe obowiązki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków Miejskich/Gminnych Komisji RPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.
   
  29.07.2014 r. - Olsztyn
  Dom Technika, Pl. Konsulatu Polskiego 1 (www.not.olsztyn.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z uwzględnieniem problematyki przemocy ze względu na płeć. Zadania i obowiązki organów samorządu terytorialnego i administracji publicznej.". Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, pracowników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia, a także przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  24.08.2014 r. - 27.08.2014 r. - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24 (www.bel-ami.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy - skuteczność w prawnych i praktycznych aspektach działania GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych". Program szkolenia został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  24.08.2014 r. - 28.08.2014 r. - Jurata
  Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „DELFIN”, ul. Wojska Polskiego (www.rewita.pl/wdw-jurata)