News

Szanowni Państwo, 
w ślad za stanowiskiem PARPA publikujemy WYTYCZNE PARPA dotyczące realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii CORONOWIRUSA w szczególności polecając nasze materiały edukacyjne w ramach kampanii "Alkohol, Przemoc, STOP!” 
PARPA" (..) Zachęcamy Państwa do przygotowania samemu lub zakupienia materiałów edukacyjnych, które mogą zostać wykorzystane po przywróceniu normalnego trybu pracy.Mogą to być pakiety profilaktyczne dla nauczycieli, broszury informacyjne dla klientów gminnej komisji i punktów konsulatcyjnych, publikacje dotyczące zjawiska przemocy domowej itp. (…)" https://www.alkoholprzemocstop.pl
 
facebook