Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

     

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

Studio Profilaktyki Społecznej

oraz

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolskie szkolenie.

 

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”

 

TERMIN I MIEJSCE:

Hotel Novotel Kraków City West****
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków

Data szkolenia: 7-9 czerwca 2021 r.

 

Szkolenie adresowane jest do: członków gminnych komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/ koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pracujących w gminach o dochodach z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 150 000 zł.

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook