„Zadania gminnego programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – edukacja, profilaktyka, szkolenia. Kontrola punktów sprzedaży oraz realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”

19-22 czerwca 2022 (niedziela-środa) w Zakopanem

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

facebook