Uzależnienia i przemoc domowa - podążając za wyzwaniami

SPS serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z cyklu „Jesień w Komisjach

Ważne! Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 08.08.2024 r.
Są jeszcze wolne miejsca!

Termin:
22-25 września 2024 r. (niedziela - środa) w Juracie

Odbiorcy:
Program został przygotowany w szczególności dla członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (gkrpa), Pełnomocników ds. rpa, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, członków Grup Diagnostyczno-Pomocowych, kandydatów na członków gkrpa i nowych członków gkrpa, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść́ swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

Kliknij poniżej i pobierz załącznik

facebook