Szkolenie „Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy i narkotykowych – aspekty prawne i praktyczne”

Szkolenie „Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy i narkotykowych – aspekty prawne i praktyczne”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

 

24-27 maja 2020r. (od niedzieli do środy - 4 dni) w Jastrzębiej Górze, Hotel „PRIMAVERA****

 

 

Tematyka szkolenia:

1. Jak rozwijać i usprawniać lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy

2. Diagnoza problemów alkoholowych i narkotykowych oraz monitorowanie działań podejmowanych w ramach gminnych programów

3. Wydatkowanie środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o rekomendacje PARPA i zadania wynikające z NPZ

 

facebook