Szkolenie „Zadania i kompetencje Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. NOWOSĆ – Gotowe przykłady finansowania działań podejmowanych przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Szkolenie „Zadania i kompetencje Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. NOWOSĆ – Gotowe przykłady finansowania działań podejmowanych przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

 

19-22 kwietnia 2020 (od niedzieli do środy - 4 dni) - Międzydroje, Hotel Vestina***  

 

 

Tematyka szkolenia:

  1. Zadania gminy w zakresie edukacji i pomocy dzieciom z FAS i ich rodzinom   
  2. Ograniczenie dostępności alkoholu oraz reklama napojów alkoholowych w kontekście kontroli punktów sprzedaży.
  3. Finansowanie działań podejmowanych przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Innowacyjny projekt „Zespół Prewencyjny” jako przykład finansowania działań na zapobieganie alkoholizmowi w społeczności lokalnej.
  4. Skuteczne pomaganie klientom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dialog motywujący
facebook