Szkolenie z cyklu Prawo w praktyce - „Wydawanie wniosków i decyzji w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego – wzory dokumentów”

SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu „Prawo w praktyce” - „Wydawanie wniosków i decyzji w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego – wzory dokumentów”

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

03.10.2019 r. - Poznań

Budynek NOT
Ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)

 

04.10.2019 r. - Wrocław

Wrocławski Dom Technika NOT
Ul. Piłsudskiego 74,
50-020 Wrocław (www.not.pl)

 

10.10.2019 r. - Łódź

Hotel Światowit
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (http://swiatowit.centrumhotele.pl/)

 

11.10.2019 r. - Katowice

Hotel KATOWICE
al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
(www.hotel-katowice.pl)

 

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

Tematyka szkolenia:

Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego- rola KRPA, motywowanie do leczenia

Motywowanie do podjęcia kontaktu z placówką terapii uzależnień.

Przygotowanie wniosku do Sądu oraz dla biegłych w celu przeprowadzenia badania – strona praktyczna.

Przykładowe wzory dokumentów w postępowaniu – omówienie.

Podstawy pracy członków komisji

Współpraca z osobą współuzależnioną, również w kontekście doświadczanej przemocy.

Współpraca Komisji z innymi podmiotami – działanie interdyscyplinarne.

facebook