Szkolenie z cyklu Prawo w praktyce - „Jak rozwijać i usprawniać lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy”

SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu „Prawo w praktyce” - "Jak rozwijać i usprawniać lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy”

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

 

14.11.2019 r. - Szczecin

Budynek NOT
aleja Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin (www.not-szczecin.pl)

 

15.11.2019 r. - Zielona Góra

Centrum Biznesu
Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra
(http://www.centrumbiznesu.zgo.pl/)

 

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

Tematyka szkolenia:

Rola gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych.

Interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą - warunki uruchamiania i prowadzenia
działań interwencyjnych praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji procedury "Niebieskie Karty".
Najczęstsze problemy związane z pracą w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Kontakt z klientem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego
- co wpływa na jakość kontaktu z klientem?

Metody i techniki służące nawiązaniu i usprawnianiu kontaktu z członkami rodzin z problemem
alkoholowym i przemocy z problemem przemocy. Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z klientem

facebook