Szkolenie „Współczesne widzenie uzależnienia od alkoholu oraz psychologiczny portret rodziny dotkniętej problemem alkoholowym i problemem przemocy – jak skutecznie pomóc?”

Szkolenie „Współczesne widzenie uzależnienia od alkoholu oraz psychologiczny portret rodziny dotkniętej problemem alkoholowym i problemem przemocy – jak skutecznie pomóc?”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

 

21-24 czerwca 2020r. (od niedzieli do środy - 4 dni) w Kołobrzegu, Baltic Plaza mediSPA & FIT****

 

Tematyka szkolenia:

1.Zmiany paradygmatów w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
2. Przemoc w rodzinie – izolacja sprawców i ochrona osób pokrzywdzonych
3. Psychologiczny portret rodziny z problemem alkoholowym i problemem przemocy. Jak skutecznie pomóc?
4. Zrozumieć konflikt - mediacje jako praktyczna metoda dochodzenia do porozumienia w pracy ZI i GKRPA
facebook