Szkolenie „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu terytorialnego”

 

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolskie szkolenie pn.: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu terytorialnego”

Szkolenie jest w całości finansowana ze środków Narodowego Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Szkolenie w wymiarze 45 godzin dydaktycznych adresowane jest do członków gminnych komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/ koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pracujących w gminach o najniższych dochodach według kryterium dochodów opisanego poniżej. Planowana liczba uczestników szkolenia – 75 osób

Hotel Bel-Ami w Zakopanem
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Najciekawsze wykłady i warsztaty:

 • Profilaktyka używania alkoholu przez młodzież jako zadanie gminnego programu – podstawy teoretyczne i praktyczne – prowadzenie Anna Borucka; 
 • Prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego –na podstawie jednego z programów rekomendowanych – prowadzenie Anna Borucka
 • Wzory spożywania alkoholu – od picia o niskim ryzyku szkód do uzależnienia – prowadzenie dr Tomasz Głowik
 • Leczenie osób uzależnionych – prowadzenie dr Tomasz Głowik
 • Dialog motywujący – zastosowanie podejścia do pracy z klientami gminnej komisji – prowadzenie dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • Rodzina z problemem alkoholowym – prowadzenie dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • Zadania gminnych komisji – procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – prowadzenie Kama Dąbrowska
 • Strategie ograniczania dostępności alkoholu w gminie - prowadzenie Kama Dąbrowska
 • Prawne aspekty budowy gminnych programów i wydatkowania dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- prowadzenie Kama Dąbrowska
 • Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy oraz procedura Niebieskiej Karty – prowadzenie Aneta Mikołajczyk
 • Kontakt z osobą doświadczającą przemocy – wskazówki psychologiczne – prowadzenie Mariusz Moderski
 • Praca socjoterapeutyczna z dzieckiem i rodziną na przykładzie placówki wsparcia dziennego – prowadzenie Joanna Graniger
 • Mapa problemów alkoholowych – prowadzenie Andrzej Wojciechowski
facebook