Szkolenie „Realizacja procedury Niebieskiej Karty i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasach zagrożenia COVID-19”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, kandydatów na członków gkrpa,
radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów. 

28 maja 2020 (czwartek) - godz.: 10.00-13.00

4 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 10.00-13.00

10 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 10.00-13.00

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w czasie zagrożenia epidemiologicznego

2. Udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

3. Planowane i wdrożone zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w odniesieniu do przemocy w rodzinie

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook