Szkolenie „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz praca gminnej komisji w czasach zagrożenia COVID-19; wytyczne i praktyka w oparciu o najnowsze stanowisko PARPA.”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do  samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

 

8 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 8.30-11.30

9 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 8.30-11.30

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - które zadania są możliwe do realizacji w nowych warunkach i jak je bezpiecznie realizować:
• sposoby na zapewnienie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; w tym dofinansowanie porad, które nie są finansowane przez NFZ,
• potrzeba działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w czasach zwiększonego ryzyka sięgania po alkohol i stosowania przemocy wobec bliskich,
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych – nowe formy dostosowane do reżimu sanitarnego,
• finansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do zdalnej pracy gminnej komisji oraz innych osób zaangażowanych w realizację gminnych programów,
• inicjowanie działań lokalnych na rzecz ograniczania dostępności napojów alkoholowych,
• organizacja szkoleń i konferencji – jak i na którym etapie znoszenia ograniczeń,
• czy można środki z tzw. „korkowego” przeznaczyć na walkę z koronowirusem i w jakim zakresie zgodnie z prawem.

2. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego; w jaki sposób i w jakim zakresie realizować procedurę.
• przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu,
• formalne możliwości zawieszenia procedury.

3. Realizacja kontroli w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych; podstawy prawne i taktyka kontroli w czasie epidemii.

4. Praca gminnej komisji w okresie trwania stanu epidemii:
• stosowanie środków ochrony osobistej,
• posiedzenia komisji i podejmowanie rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – rozwiązania formalno-prawne,
• prawne aspekty umorzenia bądź odroczenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w stanie epidemii – stanowisko PARPA,
• sprzedaż napojów alkoholowych z dowozem do klienta w tym przez Internet – problemy w czasie epidemii i stan prawny.

5. Procedura Niebieskie Karty – realizacja zadań w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Perspektywa nowelizacji ustaw w kierunku izolacji osoby stosującej przemoc w rodzinie na poziomie interwencji Policji.

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook