Szkolenie „Rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarka finansowa OPS – bieżące problemy, nieprawidłowości, wyniki kontroli”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: „Rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarka finansowa JPS – bieżące problemy, nieprawidłowości, wyniki kontroli”

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej

15.07.2018 r. - 18.07.2018 r. - Kazimierz Dolny
Hotel*** „Zajazd Piastowski” ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:

Zasady gospodarki finansowej jednostek pomocy społecznej: JPS jako jednostka budżetowa. Dochody i wydatki, a zwroty dochodów i wydatków, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (...); Organizacja rachunkowości JPS: Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości w związku ze zmianą przepisów (...); Ewidencja i sprawozdawczość dochodów i wydatków w JPS: Ewidencja przypisu należności związanego z realizacją zadań zleconych – fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze (...); Inwentaryzacja aktywów i pasywów JPS: Organizacja inwentaryzacji. 2. Metody inwentaryzacji – zakres przedmiotowy (...); Kontrola zarządcza w jednostkach pomocy społecznej po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie RODO (unijna reforma danych osobowych).

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 52256
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 4987
 • kontrahentów
 •  
facebook