Szkolenie „Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego - dokumenty przy kierowaniu na leczenie”

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego - dokumenty przy kierowaniu na leczenie”. Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów.

 
13.11.2018 r. - Poznań
Budynek NOT, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań
 
19.11.2018 r. - Łódź
Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
 
20.11.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków
 

Harmonogramy szkoleń oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na dole strony

Tematyka:

I. Podstawa prawna procedury.
II. Przesłanki do uruchomienia procedury (w tym omówienie orzecznictwa sądów w tym zakresie).
III. Etapy realizacji procedury:
1. przyjęcie zgłoszenia;
2. rozmowa z osobą zgłaszającą;
3. zaproszenie na rozmowę osoby, której postępowanie dotyczy (+motywowanie);
4. skierowanie na badanie biegłych;
5. przygotowanie dokumentacji;
6. złożenie wniosku do sądu;
IV. Zobowiązanie do leczenia odwykowego a RODO (dane wrażliwe, osoby upoważnione do przetwarzania danych, administrator danych, obowiązek informacyjny itp.).
V. wnioski o wszczęcie procedury zgłaszane przez prokuratora.
VI. uzależnienie od narkotyków, hazardu itp. a procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.
VII. osoba małoletnia/ ubezwłasnowolniona/ bezdomna/ chora psychicznie/ nie posiadająca polskiego obywatelstwa.
VIII. procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, a przemoc w rodzinie.
IX. uprawnienia osoby składającej wniosek.
X. postępowanie dowodowe (wniosek o wszczęcie procedury, zaproszenie na rozmowę, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą oraz osobą, której postępowanie dotyczy) – stanowiska Najwyższej Izby Kontroli.
XI. procedura a kodeks postępowania administracyjnego.
XII. nagrywanie rozmowy, rejestrowanie dźwięku;
XIII. dowód z opinii biegłych. XIV. uprawnienia osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego;
XV. udostępnianie informacji na temat procedury innym instytucjom/ uzyskiwanie informacji od innych instytucji;
XVI. „przesłuchanie” w miejscu zamieszkania; XVII. postępowanie przed sądem;
XVIII. koszty sądowe.
XIX. zwrot wniosku przez sąd (brak opinii, PESEL itp.)
XX. Postępowanie odwoławcze.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53640
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5333
 • kontrahentów
 •  
facebook