Szkolenie „Podział i wykorzystanie nowych wpływów dla gminy z opłat, wprowadzonych z mocy ustawy tzw. cukrowej (Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów Dz. U. z 2020 r. poz...

Szkolenie skierowane jest do: kandydatów na członków GKPRA, członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

SZKOLENIE ONLINE

23.10.2020 (piątek) - godz. 8:30-11:30 lub 12:00-15:00

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook