Szkolenie "Podejmowanie interwencji przez gminę w związku z naruszeniem przepisów związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego"

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Podejmowanie interwencji przez gminę w związku z naruszeniem przepisów związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego”. Szkolenie skierowane do: przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, Przewodniczących i członków, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia (...)

18.03.2019 r. - Katowice
Hotel KATOWICE, al. Korfantego 9, 40 – 951 Katowice

19.03.2019 r. - Kraków
Hotel Europejski ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków

28.03.2019 r. - Opole
NOT Opole, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole

29.03.2019 r. - Łódź
Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź

 

 

Harmonogramy szkoleń oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na dole strony

Tematyka:
I. Podstawa prawna związana z prowadzeniem reklamy i promocji napojów alkoholowych.
II. Analiza orzecznictwa i doktryny w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych.
III. Konsekwencje prawne związane z naruszeniem zakazów prawnych dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych.
IV. Uprawnienia gmin w zakresie występowania jako oskarżyciel publiczny w przypadku naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 54144
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5459
 • kontrahentów
 •  
facebook