Konferencja „Miejsce rodziny w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie – w kierunku profesjonalizacji działań”

 

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: „Miejsce rodziny w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie – w kierunku profesjonalizacji działań”

Zakopane 27-29 maja 2019 r.

Szkolenie jest w całości finansowana ze środków Narodowego Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Konferencja ma na celu podniesienie kompetencji członków gminnych komisji oraz pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zaangażowanych w realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ponadto ważnym celem konferencji jest przekazanie wiedzy na temat prawnych aspektów reklamy napojów alkoholowych i zmotywowanie do monitorowania przestrzegania prawa w tym zakresie i podejmowania interwencji w przypadkach łamania zakazów reklamy.

Hotel Bel-Ami w Zakopanem
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Najciekawsze wykłady i warsztaty:

 • Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów - wykład (2 godz.) dr Leszek Mellibruda;
 • Reklama napojów alkoholowych w świetle przepisów prawa. Doświadczenia PARPA w zakresie naruszeń na polu reklamy napojów alkoholowych - wystąpienie przedstawiciela Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Systemowe rozumienie rodziny jako wskazówka dla prowadzenia działań pomocowych – Daniel Melerowicz
 • Krótkoterminowa terapia par w procesie zdrowienia z uzależnienia - dr hab. Barbara Bętkowska Korpała
 • Rodzina w stowarzyszeniach abstynenckich- Bogdan Urban

 • Nasze dzieci i alkohol – dlaczego wspieranie abstynencji jest potrzebne? – wykład prowadzenie Katarzyna Krzykawska
 • Rodzina w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – prowadzenie Katarzyna Krzykawska
 • Praca z rodziną w socjoterapii– prowadzenie Joanna Graniger
 • Rodzina z dzieckiem z FAS – jak ją wspierać– prowadzenie Magdalena Borkowska
 • Rodzina z problemem alkoholowym – lepiej rozumieć, by lepiej planować pomoc – prowadzenie Katarzyna Krzykawska
 • Jak prowadzić lokalne diagnozy i monitoring działań? – prowadzenie Artur Malczewski
 • Prawo w ochronie rodziny doświadczającej przemocy - prowadzenie Kama Dąbrowska
 • Sztuka wystąpień publicznych – jak prezentować siebie i swoje działania – prowadzenie Robert Fryczkowski
 • Dobry kontakt w pomaganiu – jak prowadzić rozmowy motywujące i budować dobre porozumienie- prowadzenie dr hab. Barbara Bętkowska Korpała

facebook