Szkolenie "Interwencja kryzysowa w pracy z osobami doświadczającymi przemocy"

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolskie szkolenie pn.: "Interwencja kryzysowa w pracy z osobami doświadczającymi przemocy".

 

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zakopane 16-19.09.2019 oraz 02-04.10.2019 r.

 

UWAGA!!! - Brak wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.

 

50 godzinne szkolenie adresowane jest do  osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, pracowników PCPR-ów i OPS, pracowników socjalnych, w tym do przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację procedury „Niebieskie Karty”.

 

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z osobami doświadczającymi przemocy do prowadzenia interwencji kryzysowej wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

Ośrodek Wczasowo - Konfernecyjny „Bel-Ami” w Zakopanem

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

facebook