Szkolenie dla pracowników socjalnych OPS - procedura NK, dialog motywujący, praca z trudnym klientem

SPS serdecznie zaprasza na szkolenie:
Procedura „Niebieskie Karty” po ostatnich zmianach prawnych w praktyce pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Dialog Motywujący jako skuteczna metoda motywowania do zmiany zachowań.
Metody i techniki skuteczne w pracy z wymagającym klientem.

Termin:
22-25.09.2024 r. w Kołobrzegu
Rabat do dnia 31.08.2024 r. – cena rabatowa: 1890 zł od 1 osoby

Szkolenie poprowadzą:
Specjalista psychoterapii uzależnień terapeuta motywujący (certyfikat PTTM nr 41),organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, wieloletni wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej oraz Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania, autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od lat prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, lekarzy, sędziów rodzinnych, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, członków GKRPA, księży, przedstawicieli samorządów, których celem jest poszerzenie umiejętności i zwiększenie skuteczności uczestników w rozwiązywaniu problemów alkoholowych występujących w obszarach ich funkcjonowania, a zwłaszcza w motywowaniu pacjentów/klientów/podopiecznych do zmiany destrukcyjnych zachowań. Od listopada 2005 r do grudnia 2020 r. kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej rozpoczął prywatną praktykę adwokacką w obszarze prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Od kilkunastu lat współpracuje z Ogólnopolskim Pogotowiem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Jego profesjonalizm i zaangażowanie w obronę praw osób doświadczających przemocy domowej skutkowały powołaniem go jako członka Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest zaangażowany w działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, co znalazło odzwierciedlenie w jego pracy na rzecz ośrodków pomocy i inicjatyw skierowanych na wsparcie tych osób. Oferował pomoc prawną w ramach projektów takich jak Norweski Mechanizm Finansowy.

 

Kliknij poniżej i pobierz załącznik

facebook