Szkolenie "Budowa i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019..."

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: Budowa i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 – przegląd zadań w kontekście rekomendacji PARPA, wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz rozstrzygnięć organów nadzorczych. Modyfikacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”. Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

22.11.2018 r. - Gdańsk 
CENTRUM KONFERENCYJNE - Centrum Biurowe Neptun, Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk
 
23.11.2018 r. - Olsztyn 
Budynek NOT-u w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
 
06.12.2018 r. - Katowice 
Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
 
07.12.2018 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
 

Harmonogramy szkoleń oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na dole strony

Tematyka:

I. Podstawy prawno-finansowe zadań własnych gminy w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych
II. Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia. Przykłady integracji gminnych programów z Narodowym Programem Zdrowia.
III. Tryb powierzenia i współfinansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego
realizowanych w ramach gminnych programów (konkurs ofert, przykłady ogłoszeń
konkursowych) – zasady ogólne i wyjątki (m.in. jak finansować placówki wsparcia dziennego, jak finansować punkty konsultacyjne i programy terapeutyczne w placówkach odwykowych)
IV. Współpraca z lecznictwem odwykowym – podstawy prawne i zakres merytoryczny. Programy ograniczania szkód jako nowy model pracy z osobami uzależnionymi i pijącymi szkodliwie.
V. Najczęściej popełniane błędy przy realizacji gminnych programów – konkretne
przykłady w oparciu o analizę kontroli NIK i rozstrzygnięć nadzorczych.
VI. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – m.in.: nowa przesłanka, ochrona danych osobowych, prowadzenie postępowania dowodowego, wyniki kontroli NIK, udział kuratora w prowadzeniu wywiadów środowiskowych na podstawie Ustawy z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (nowelizacja weszła w życie 5 stycznia 2018)

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53408
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5275
 • kontrahentów
 •  
facebook