Szkolenia ogólnopolskie i wojewódzkie

Szkolenia 1 dniowe / szkolenia on-line

 

Szkolenie „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz praca gminnej komisji w czasach zagrożenia COVID-19; wytyczne i praktyka w oparciu o najnowsze stanowisko PARPA.”

 

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

 

8 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 8.30-11.30

9 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 8.30-11.30

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - które zadania są możliwe do realizacji w nowych warunkach i jak je bezpiecznie realizować:
• sposoby na zapewnienie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; w tym dofinansowanie porad, które nie są finansowane przez NFZ,
• potrzeba działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w czasach zwiększonego ryzyka sięgania po alkohol i stosowania przemocy wobec bliskich,
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych – nowe formy dostosowane do reżimu sanitarnego,
• finansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do zdalnej pracy gminnej komisji oraz innych osób zaangażowanych w realizację gminnych programów,
• inicjowanie działań lokalnych na rzecz ograniczania dostępności napojów alkoholowych,
• organizacja szkoleń i konferencji – jak i na którym etapie znoszenia ograniczeń,
• czy można środki z tzw. „korkowego” przeznaczyć na walkę z koronowirusem i w jakim zakresie zgodnie z prawem.

2. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego; w jaki sposób i w jakim zakresie realizować procedurę.
• przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu,
• formalne możliwości zawieszenia procedury.

3. Realizacja kontroli w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych; podstawy prawne i taktyka kontroli w czasie epidemii.

4. Praca gminnej komisji w okresie trwania stanu epidemii:
• stosowanie środków ochrony osobistej,
• posiedzenia komisji i podejmowanie rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – rozwiązania formalno-prawne,
• prawne aspekty umorzenia bądź odroczenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w stanie epidemii – stanowisko PARPA,
• sprzedaż napojów alkoholowych z dowozem do klienta w tym przez Internet – problemy w czasie epidemii i stan prawny.

5. Procedura Niebieskie Karty – realizacja zadań w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Perspektywa nowelizacji ustaw w kierunku izolacji osoby stosującej przemoc w rodzinie na poziomie interwencji Policji.

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

 

Szkolenie „Realizacja procedury Niebieskiej Karty i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasach zagrożenia COVID-19”

 

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, kandydatów na członków gkrpa,
radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje gminnych programów.

28 maja 2020 (czwartek) - godz.: 10.00-13.00

4 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 10.00-13.00

11 czerwca 2020 (czwartek) - godz.: 10.00-13.00

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w czasie zagrożenia epidemiologicznego

2. Udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

3. Planowane i wdrożone zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w odniesieniu do przemocy w rodzinie

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 Szkolenia / kursy 3-4 dniowe (wyjazdowe)

 

Szkolenie „Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy i narkotykowych – aspekty prawne i praktyczne”

 

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

 

24-27 maja 2020r. (od niedzieli do środy - 4 dni) w Jastrzębiej Górze, Hotel „PRIMAVERA****

 

Tematyka szkolenia:

1. Jak rozwijać i usprawniać lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy

2. Diagnoza problemów alkoholowych i narkotykowych oraz monitorowanie działań podejmowanych w ramach gminnych programów

3. Wydatkowanie środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o rekomendacje PARPA i zadania wynikające z NPZ

 

 

Szkolenie „Współczesne widzenie uzależnienia od alkoholu oraz psychologiczny portret rodziny dotkniętej problemem alkoholowym i problemem przemocy – jak skutecznie pomóc?”

 

Szkolenie „Współczesne widzenie uzależnienia od alkoholu oraz psychologiczny portret rodziny dotkniętej problemem alkoholowym i problemem przemocy – jak skutecznie pomóc?”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

 

21-24 czerwca 2020r. (od niedzieli do środy - 4 dni) w Kołobrzegu, Baltic Plaza mediSPA & FIT****

 

Tematyka szkolenia:

1.Zmiany paradygmatów w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
2. Przemoc w rodzinie – izolacja sprawców i ochrona osób pokrzywdzonych
3. Psychologiczny portret rodziny z problemem alkoholowym i problemem przemocy. Jak skutecznie pomóc?
4. Zrozumieć konflikt - mediacje jako praktyczna metoda dochodzenia do porozumienia w pracy ZI i GKRPA
facebook