Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz bon energetyczny jako nowe zadania gmin

SPS serdecznie zaprasza na szkolenie:
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, oraz bon energetyczny jako nowe zadanie gmin.
Metody i techniki skuteczne w pracy z wymagającym klientem.

Termin:
22-25.09.2024 r. w Kołobrzegu
Rabat do dnia 31.08.2024 r. – cena rabatowa: 1890 zł od 1 osoby

Szkolenie poprowadzą:
Tomasz Wardach – prawnik, znany i ceniony wykładowca m.in. z zakresu ustawy oświadczeniach rodzinnych, ustawy o bonie energetycznym oraz regulacji prawnych dotyczących ustalania dochodu w programie "Czyste Powietrze" bazujących na odpowiednio stosowanych przepisach i procedurach z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wykorzystywanych także, zgodne z ustawą o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, do ustalania prawa do bonu energetycznego. Konsultant podmiotów realizujących ww. przepisy. Stały współpracownik naszej firmy.

Karolina Engelgardt - psycholog, trener kompetencji psychospołecznych, coach pracujący zgodnie ze standardami International Coach Federation (ICF), praktyk nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mediator organizacji. Wcześniej związana ze służbą zdrowia i lecznictwem odwykowym, aktualnie jako psycholog obszaru zarządzania zasobami ludzkimi pracuje z klientem indywidualnym, z zespołami w organizacji oraz z kadrą kierowniczą. Zajmuje się zagadnieniami szeroko pojętej psychoprofilaktyki. W pracy dąży do optymalnego połączenia skutecznych, angażujących klienta metod pracy z rzetelną wiedzą psychologiczną. Tematyka, którą zajmuje się na co dzień to: zarządzanie zespołem i motywowanie podwładnych, autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku, komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje, zarządzenie konfliktem, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem oraz wypalenie zawodowe. Ma bogate, kilkunastoletnie doświadczanie w pracy z różnorodnymi grupami odbiorców.

 

Kliknij poniżej i pobierz załącznik

facebook