Rozwiązywanie problemów uzależnień w gminach i miastach - w kierunku profesjonalizacji działań, czyli od nauki do praktyki

SPS serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z cyklu „Lato w Komisjach

Termin:
25-28 sierpnia 2024 r. (niedziela – środa) w Zakopanem

Odbiorcy:
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących i członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (gkrpa), Pełnomocników ds. rpa, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, członków Grup Diagnostyczno-Pomocowych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść́ swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

Kliknij poniżej i pobierz załącznik

facebook