„Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak bezpiecznie i sensownie realizować zadania własne gminy w tym obszarze w 2021 roku”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Rpa, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść́ swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

Tematyka szkolenia:

Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku oraz dodatkowe środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Polityka lokalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

   

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”

ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane

www.belami-zakopane.pl

 

 

Termin szkolenia: 28.02.2021-03.03.2021

(od niedzieli do środy - 4 dni) 

 

POBIERZ PEŁNY HARMONOGRAM SZKOLENIA
ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

Więcej w tej kategorii: « Edukacja zdrowotna w gminie
facebook