Rewolucyjne zmiany związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi już od stycznia 2022 roku!

Szanowni Państwo, w ślad za Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informujemy o przyjęciu w listopadzie br. przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.


Więcej na FB PARPA z dnia 22 listopada br. oraz na stronach www.parpa.pl oraz www.kbpn.gov.pl .

Poniżej prezentujemy treść wspomnianego posta:

 

facebook