„Rekomendacje prawno – finansowe i merytoryczne do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych)”

27 - 30 listopada 2022 (niedziela-środa) w Zakopanem

 POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook