Przedsprzedaż książki „Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej”

Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej", autorstwa Sławomira Stasiorowskiego.

W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 119 zł (cena okładkowa 159 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.

Książka stanowi ujęcie procesu społecznej readaptacji skazanych w ramach ujednoliconego systemu. W sposób syntetyczny przybliża czytelnikom ideę współczesnej kary – przywrócenia skazanego społeczeństwu, przypisując konkretne zadania jego uczestnikom i ustanawiając w centralnej roli kuratelę sądową.

Publikacja może stanowić metodyczne źródło inspiracji dla codziennej pracy sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, funkcjonariusza policji i służby więziennej, jak i podmiotów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.

Publikacja adresowana jest także do studentów, w szczególności pedagogiki, prawa, socjologii i politologii.

Sławomir Stasiorowski – doktor nauk prawnych, kurator specjalista delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, autor licznych szkoleń, publikacji, badań i analiz z zakresu metodyki pracy kuratorów sądowych.

Zainteresowania autora koncentrują się na zagadnieniach z zakresu teorii kary, kryminologii oraz systemów probacyjnych i penitencjarnych. Prowadzi badania i analizy w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim przez kierowników komórek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53408
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5275
 • kontrahentów
 •  
facebook