Przedsprzedaż książki „Kuratorska Służba Sądowa w ujęciu statystycznym”

Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Kuratorska Służba Sądowa w ujęciu statystycznym", autorstwa Eweliny Wojtera-Stasiorowskiej i Sławomira Stasiorowskiego.

W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 109 zł (cena okładkowa 129 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.

Wydawnictwo opisuje zmieniającą się rzeczywistość wykonania orzeczeń karnych oraz rodzinnych i nieletnich w Polsce przez kuratorów sądowych. Wykorzystanie danych statystycznych umożliwia obserwację dokonujących się zmian w pracy kuratora sądowego nie tylko w aspekcie ilościowym (związanym z liczbą wykonywanych spraw), ale i jakościowym (związanym z rodzajem powierzanych spraw, które determinują zakres ich zadań i czynności). Prezentowane ujęcie może stanowić podstawę do prognozowania kierunków zmian zarówno w ujęciu ogólnym – krajowym, jak i dla poszczególnych sądów okręgowych. Kierowane jest przede wszystkim do profesjonalistów zajmujących się resocjalizacją w wymiarze praktycznym, jak i teoretyków prawa, pedagogiki oraz kryminologii.

Autorzy:

Ewelina Wojtera-Stasiorowska – doktor nauk prawnych, kurator specjalista delegowana do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sekretarz kwartalnika Ministerstwa Sprawiedliwości „Probacja”, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, asystent Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa. Wspólnie z prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunonem Hołystem opublikowała książki pt. „Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich”, oraz „Wiktymizacja społeczeństwa polskiego w świetle badań ogólnopolskich”. Zainteresowania autorki koncentrują się wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, suicydologii.

Sławomir Stasiorowski – doktor nauk prawnych, kurator specjalista delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, autor licznych szkoleń, publikacji, badań i analiz z zakresu metodyki pracy kuratorów sądowych. Zainteresowania autora skupiają się na zagadnieniach z zakresu teorii kary, kryminologii oraz systemów probacyjnych i penitencjarnych. Prowadzi badania i analizy w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim przez kierowników komórek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53408
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5275
 • kontrahentów
 •  
facebook