Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Poradnik dla rodzin i instytucji.

 

 

 

 To jedyna broszura na rynku uwzględniająca realizację procedury po wprowadzeniu zmian ustawowych. Pozwala lepiej zrozumieć rodzinom czym jest procedura, jak przebiega i jakie są jej ograniczenia. Powinna być przekazana wnioskodawcom podczas rozmowy z gminną komisją. Nie zawsze rodziny, które wnioskują o zobowiązanie, ze względu na stres, są w stanie zapamiętać wszystkie informacje przekazane podczas rozmowy z komisją, a broszura porządkuje informacje i można zawsze do niej sięgnąć. 

www.alkoholprzemocstop.pl 

facebook