Nowa broszura dla rodziców traktująca o niesięganiu przez nastolatki po alkohol

Publikacja adresowana jest do rodziców i odpowiada m.in. na takie pytania jak: dlaczego alkohol jest niebezpieczny dla nastolatków? Jak rozmawiać z nastolatkiem o alkoholu i jak wprowadzać w domu reguły dotyczące niesięgania po alkohol? W broszurze przedstawiano przykład takiej rozmowy, aby zachęcić rodziców do podejmowania tego tematu w domu. W broszurze przedstawiono sygnały wskazujące na ryzyko sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież oraz wskazówki jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy przyszło do domu pod wpływem alkoholu. 

Broszura powinna zostać przekazana do każdej szkoły, a za ich pośrednictwem rodzicom dzieci z klas od 4 i wyżej. Większość 15 – latków ma już za sobą próby picia alkoholu, dlatego edukacja rodziców musi rozpoczynać się odpowiednio wcześniej.  Broszura powinna być dostępna także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach pomocy społecznej i punktach konsultacyjnych.

 

facebook