"Najwyższa Izba Kontroli – wyniki kontroli i rekomendacje do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – przegląd raportów pod kątem analizy błędów finansowych i merytorycznych"

facebook