Mamy przyjemność przedstawić ofertę sprzedaży książki: "Zobowiązanie do leczenia odwykowego – nadzór kuratora nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Aspekty prawne i psychologiczne”

Serdecznie zapraszamy do zakupu książki pt.: "Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór kuratora nad osobami uzaleznionymi od alkoholu".

Cena książki to tylko 58 zł za egzemplarz. 

 
Rekomendacja PARPA nad niniejszą publikacją: POBIERZ TREŚĆ

 

Książkę można nabyć TUTAJ.

 

Autorzy:
 
Jadwiga Fudała - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 41), organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, wieloletni kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia w województwie mazowieckim oraz wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej oraz Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania, autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od lat prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, lekarzy, sędziów rodzinnych, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, członków GKRPA, księży, przedstawicieli samorządów, których celem jest poszerzenie umiejętności i zwiększenie skuteczności uczestników w rozwiązywaniu problemów alkoholowych występujących w obszarach ich funkcjonowania. W latach 2005 -2020 kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Kama Dąbrowska - radczyni prawna. Legislatorka. Wieloletnia kierowniczka Działu prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorka licznych publikacji dotyczących regulacji prawnych z obszaru prawa medycznego oraz problematyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Alina Prusinowska-Marek - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, zawodowy kurator rodzinny, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy PARPA, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autorka licznych publikacji nt. przeciwdziałania przemocy i pracy z rodziną z kryzysie.

 

 

Zapraszamy do zakupów zarówno sądy jak i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, które w ramach gminnych programów mogą tego rodzaju materiały edukacyjne przekazać swoim sądom realizując tym samym jedno z działań edukacyjnych.

Jednym z zadań kuratorów sądowych jest sprawowanie nadzoru nad osobami uzależnionymi od alkoholu wobec których sąd wydał orzeczenie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. Zgodnie z art. 31 ust 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonywanie tego zadania kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej powierza kuratorowi sądowemu mającemu odpowiednie przygotowanie w zakresie postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu. Aby dobrze wypełniać to zadanie konieczne jest posiadanie wiedzy zarówno dotyczącej samego uzależnienia i aktualnych metod leczenia a także prawnych i praktycznych aspektów związanych ze sprawowaniem nadzorów kuratorskich.

Niniejsza publikacja powstała jako efekt pilotażowego szkolenia realizowanego przez Studio Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaadresowanego do kuratorów sądowych,  sprawujących tego rodzaju nadzory. W książce połączono aspekty psychologiczne z prawnymi i odniesiono je do praktyki pracy kuratorów, co czyni tę publikację wartościowym przewodnikiem do realizacji nadzorów kuratorskich.

 

facebook