„Lepiej rozumieć by lepiej pomagać. Praca Gminnej Komisji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w obszarze przemocy domowej: sprawca przemocy, ofiara przemocy, procedury”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Rpa, Przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść́ swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

Hotel HEL ****

ul. Admirała Steyera 48, 84-150 Hel

https://hotelhel.com 

 

 

Termin szkolenia: 23-26.05.2021

(od niedzieli do środy - 4 dni) 

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA  - 12 636 92 85

 
facebook