Kurs „Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz ograniczenie dostępności alkoholu po nowelizacji. Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie (...)

 

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na 21-godzinny kurs pn.: „„Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz ograniczenie dostępności alkoholu po nowelizacji. Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości”.

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

27-30.10.2019 r. w Zakopanem

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”

ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.belami-zakopane.pl)

 

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

Tematyka:

(UWAGA!!! – prosimy o wybór zajęć drugiego dnia (ZI lub GKRPA) i wskazanie na karcie zgłoszeniowej)

Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowanie środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, procedura
zobowiązania do leczenia odwykowego oraz ograniczenie dostępności alkoholu po nowelizacji.

Dialog motywujący w pracy GKRPA i ZI.


Psychologiczny portret rodziny z problemem przemocy - zrozumieć, by pomóc.

facebook